Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης του έργου: «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων πρώην Δ. Καρυάς και επέκταση δικτύου αποχέτευσης στις κοινότητες Λαζαράτων και Πινακοχωρίου» στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4, Κωδ. Πρόσκλησης ΤΑ-01.

Αριθμός Απόφασης:

283

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: