Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων πρώην Δ. Καρυάς και επέκταση δικτύου αποχέτευσης στις κοινότητες Λαζαράτων και Πινακοχωρίου».

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: