Απόφαση Ο.Ε. για εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: