Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2501/10/452-θ’/16.12.2022 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: