Απόφαση Ο.Ε. για εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: