Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα NESOI, για τη χρηματοδότηση εκπόνησης της μελέτης «Ανάπτυξη γαλάζιας οικονομίας για μια πράσινη Λευκάδα».

Αριθμός Απόφασης:

2

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: