Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας για απόκρουση της με αριθμό ΠΡ26/29-1-2018 προσφυγής της Χ. χας Π. Λ, κ.λπ. στη συνεδρίαση στις 22-06-2022, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου

Αριθμός Απόφασης:

319

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: