Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας για απόκρουση της με αριθμό ΠΡ/2016 προσφυγής του Β. Θ. στη συνεδρίαση στις 22-06-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου.

Αριθμός Απόφασης:

318

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: