Απόφαση Ο.Ε. για επαναπροκήρυξη πρόσληψης μιας (1) θέσης ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αριθμός Απόφασης:

130

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: