Απόφαση Ο.Ε. για παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Δήμου Λευκάδας για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού covid 19.

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: