Απόφαση Ο.Ε. για επαναπροκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων (4) θέσεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: