Απόφαση Ο.Ε. περί μη χρέωσης των ιδιοκτητών με το κόστος κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων στην αποχέτευση, διότι θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια κατασκευής του υποέργου 2 με τίτλο «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας, Νυδριού και Βασιλικής» το οποίο είναι υπό ένταξη στην πράξη με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» MIS 5158791 από το Επιχειρησιακό Προγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στον άξονα προτεραιότητας 14, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.17(α/α ΟΠΣ 3340) από το εν λόγω συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αριθμός Απόφασης:

334

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: