Απόφαση Ο.Ε. για επί της από 30.05.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 116/2022) αγωγή των Σ.Φ. & Ε.Φ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

609

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: