Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αριθ. 77/2023 απόφασης Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 500.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: