Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ» πρ/σμού 39.999,99 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), λόγω προσθήκης των κονδυλίων εργολαβικού οφέλους και απροβλέπτων.

Αριθμός Απόφασης:

722

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: