Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της εγκεκριμένης μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ) » πρ/σμού 212.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: