Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της εγκεκριμένης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λευκάδας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για την πράξη: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ- ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: