Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον άξονα 2 (A.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 για την υλοποίησης της πράξης: «Επανάχρηση Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νυδρίου & Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Νυδριού-Πολυχώρος Νταίρπφελντ».

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: