Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας, Απολλωνίων, Ελλομένου, Καλάμου για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών – θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών, έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: