Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης – χώρος στάθμευσης οχημάτων στη θέση Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: