Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας προς εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας - Ελλομένου για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

141

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: