Απόφαση Ο.Ε. για εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο στην σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εμφάνισης & δήλωσης για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην κοινότητα Κοντάραινας και τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη της ανωτέρω πράξης

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: