Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής για άσκηση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, με αντίδικο την εταιρεία «Αφοί Σιβρή Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: