Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας συμπληρωμένου με τους προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του προσώπων οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: