Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού στην κοιν. Καλαμιτσίου Δ.Ε. Λευκάδας .

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: