Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 194/25-2-2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων γνωστοποίησης λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: