Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: