Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

Αριθμός Απόφασης:

94

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: