Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτων στην κοιν. Νικολή Δ.Ε. Απολλωνίων και κοιν. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου για ανάγκες στέγασης των κοινοτικών τους καταστημάτων

Αριθμός Απόφασης:

539

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: