Απόφαση Ο.Ε. για ματαίωση του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΛΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , με προϋπολογισμό 57.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: