Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 1.490.000,00 € με Φ.Π.Α

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: