Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 39/2022 απόφασης του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων: 1) Ζ. Φ. 2) Σ. Κ., που στρέφοταν μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας κλπ.

Αριθμός Απόφασης:

454

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: