Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Ελληνικού Δημοσίου, Λιμενάρχη Λευκάδας κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

592

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: