Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 22-9-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του πιο πάνω Δικαστηρίου.

Αριθμός Απόφασης:

527

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

31/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: