Απόφαση Ο.Ε. για παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Δήμου Λευκάδας για την αποτροπή της διαδοσης του κορωνοϊού “covid-19”.

Αριθμός Απόφασης:

750

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: