Απόφαση Ο.Ε. για παράταση της Παροχής Υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λευκάδας»

Αριθμός Απόφασης:

694

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: