Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

693

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

26/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: