Απόφαση Ο.Ε. για παράταση υποβολής καταληκτικής ημερομηνίας οικονομικών προσφορών για το έργο με τίτλο " Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα Αβλέμονα" προϋπ. 2.540.000,00 € με Α/Α συστήματος 196273.

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: