Απόφαση Ο.Ε. για παράταση υποβολής καταληκτικής ημερομηνίας οικονομικών προσφορών για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 2.259.998,00 € με το ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 199212.

Αριθμός Απόφασης:

146

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: