Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 44/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου – Τμήμα Μονομελές, Μεταβατική έδρα Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

147

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

25/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: