Απόφαση Ο.Ε για παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου και δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 79830/12574/19.09.2023 Απόφασης της κ. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: