Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 17/2023 αγωγή του Κ.Ρ.

Αριθμός Απόφασης:

409

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: