Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 – 67».

Αριθμός Απόφασης:

695

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: