Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ. 553/2022 (ΑΔΑ:ΨΚΒΝΩΛΙ-11Α), απόφασή της για αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».

Αριθμός Απόφασης:

567

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: