Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022

Αριθμός Απόφασης:

542

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: