Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" πρ/σμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

344

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: