Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ αξιολόγησης προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του Κ.Α.Π.Η. και του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 205.475,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

345

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: