Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ με προϋπολογισμό 220.500,00 Ευρώ με Α/Α συστήματος 185044.

Αριθμός Απόφασης:

466

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: