Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, οικον. έτους 2020 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

133

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: