Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας για το Α΄ εξάμηνο έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

422

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: